Ontvangstset voor Oscar 100 (QO-100)

Dit is de goedkoopste oplossing voor het ontvangen van Oscar 100. Als ontvanger LNB voor Oscar100gebruiken we een omgebouwde LNB. Deze LNB’s converteren het 10 GHz signaal naar 740 MHz. Het blokdiagram van een dergelijke LNB ziet er als volgt uit: Blokdiagram LNB

De uitgangsfrequentie van de gemodificeerde LNB kan weer worden ontvangen met een  SDR ontvanger zoals de SDRplay of een SDR-DXpatrol.

Een opstelling kan er dan als volgt uitzien:

Ontvangstopstelling voor Oscar100

De LNB heeft een oscillatorsignaal nodig, deze wordt opgewekt in de “PLL ref. Locked to GPS or internal 10 MHz.” 

De GPSDO is niet perse noodzakelijk, maar we bevelen het wel aan. Een GPSDO is een oscillator die wordt gesynchroniseerd door GPS satellieten.

LNB set

Hiernaast een afbeelding van de complete LNB set, LNB plus PLL oscillator.

We hebben een complete Nederlandstalige beschrijving voor u beschikbaar, zie hier.