Standaard pakketjes vanaf €160 gratis verzending naar België en Nederland!

Powerwerx
SV2CZF logo

Transactievoorwaarden

Ik houd van duidelijkheid, U doet zaken met ParmaCom, een reeds 40 jaar oude onderneming waar ik de enige bestuurder van ben.

Leveringsvoorwaarden webwinkel

Deze webwinkel maakt geen deel uit van een winkelorganisatie. Tevens is er geen fysieke winkel aanwezig. Voor deze webwinkel zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Plaatst u een bestelling bij de webwinkel, dan gaat u automatisch akkoord met de leveringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

Voorwaarden levering producten

 

Toepasselijkheid

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen welke de afnemer bij ons plaatst. Onder afnemer wordt verstaan elke natuurlijke- of rechtspersoon, welke een bestelling plaatst op deze website. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Totstandkoming overeenkomsten

Na het plaatsen van uw elektronische bestelling middels de software op deze website is er een overeenkomst tot levering en afname aangegaan. Wij houden ons voor deze overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s. Alle prijzen vermeld bij de producten zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn echter wel zichtbaar bij de afronding van de bestelling alvorens de opdracht tot levering daadwerkelijk wordt geplaatst.

Betaling en levering

Na bestelling ontvangt de afnemer direct vanuit deze software een overzicht van het bestelde. Indien de goederen op voorraad zijn of op voorraad zijn gekomen en de afnemer heeft elektronisch betaald op een werkdag vóór 15.00 uur zullen de goederen dezelfde dag nog worden verzonden. Tijdens vakantieperiodes en feestdagen kan hiervan worden afgeweken.

Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Disclaimer

Wij besteden de uiterste zorg aan de informatie over de aangeboden artikelen en de daarbij behorende prijzen. Aan de inhoud van de website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Onze afnemers worden geacht, op grond van hun opleiding en ervaring, op de hoogte te zijn van de eigenschappen van door hen gekocht producten.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Particuliere kopers hebben het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De te retourneren goederen dienen in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking te worden geretourneerd. Ook de goederen mogen geen gebruikssporen hebben. Goederen die speciaal voor de opdrachtgever zijn geassembleerd, dus alle producten van het merk FlexRadio kunnen niet worden geretourneerd.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

ParmaCom
Ommelanderdrift 41
9781 LB Bedum
info@parma.be

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, wij zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

Wij zullen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen en geïnspecteerd.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Instructies voor het invullen van het formulier

U kunt onderstaand formulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring met daarin minimaal de gegevens van formulier hieronder, ook elektronisch invullen en opsturen naar ons e-mailadres. 

Formulier voor herroeping:

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan ParmaCom | Ommelanderdrift 41 | 9781 LB Bedum

Ik deel u hierbij mede dat ik) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep:

Ontvangen op: ……………………………………………………………………………..

Factuurnummer: ……………………………………………………………………………….

Mijn naam:………..………………………………………………………………..…………….

Mijn adres: ………………………………………………………………………….…………..

Handtekening:

Datum: …………………………………………………………………………

Belangrijkste specificaties en highlights
RSP1a RSP1b RSPdx RSPduo
Frequentiegebied zonder onderbreking van 1kHz-2GHz:
Voedingsspanning via USB-B aansluiting:
14-bit ADC silicon technologie:
Meerdere ingangsfilters:
Tot 10MHz zichtbare bandbreedte:
AM/FM&DAB omroep notchfilters1:
4,7V Bias-T tbv externe antenneversterkers:
50Ω SMA-antenneaansluiting van 1kHz-2GHz1:
1
1
2
2
Extra Hi-Z ingang voor freq. gebied tot 30MHz1:
Extra 50Ω BNC-ingang voor het freq. gebied tot 200MHz1:
Extra LF/VLF filter voor frequenties lager dan 500kHz:
24MHz referentie-input (+ output bij RSPduo):
Zeer stabiele, 0,5ppm TCXO, afregelbaar tot 0,001ppm:
Dubbele ontvangers voor gebruik van diversity. (SDRuno en SDRconnect):
Dubbele ontvangers voor ontvangst van 2 onafhankelijke 2MHz gebieden:
Robuuste, intern afgeschermde, kunststof behuizing.
Robuuste metalen, gelakte, behuizing:
Lagere ruisonderdrukking t.o.v. de RSP1a(1,3-5|50-60|250-320MHz):
Globale prestaties voor frequenties lager dan 2MHz voor MG en VLF:
goed
goed
best
goed
Meerdere, simultaan lopende, applicaties:
goed
goed
goed
best
Prestaties onder moeilijke (fading) omstandigheden:
goed
goed
goed
best2

1 Softwarematige schakelbaar
2 Bij gebruik van diversity
Belangrijkste specificaties en highlights
RSP1a RSP1b RSPdx RSPduo
Frequentiegebied zonder onderbreking van 1kHz-2GHz:
Voedingsspanning via USB-B aansluiting:
14-bit ADC silicon technologie:
Meerdere ingangsfilters:
Tot 10MHz zichtbare bandbreedte:
AM/FM&DAB omroep notchfilters1:
4,7V Bias-T tbv externe antenneversterkers:
50Ω SMA-antenneaansluiting van 1kHz-2GHz1:
1
1
2
2
Extra Hi-Z ingang voor freq. gebied tot 30MHz1:
Extra 50Ω BNC-ingang voor het freq. gebied tot 200MHz1:
Extra LF/VLF filter voor frequenties lager dan 500kHz:
24MHz referentie-input (+ output bij RSPduo):
Zeer stabiele, 0,5ppm TCXO, afregelbaar tot 0,001ppm:
Dubbele ontvangers voor gebruik van diversity. (SDRuno en SDRconnect):
Dubbele ontvangers voor ontvangst van 2 onafhankelijke 2MHz gebieden:
Robuuste, intern afgeschermde, kunststof behuizing.
Robuuste metalen, gelakte, behuizing:
Lagere ruisonderdrukking t.o.v. de RSP1a(1,3-5|50-60|250-320MHz):
Globale prestaties voor frequenties lager dan 2MHz voor MG en VLF:
goed
goed
best
goed
Meerdere, simultaan lopende, applicaties:
goed
goed
goed
best
Prestaties onder moeilijke (fading) omstandigheden:
goed
goed
goed
best2

1 Softwarematige schakelbaar
2 Bij gebruik van diversity